نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیر روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی آذربایجان‌غربی؛
      اهدای اعضای بدن جوان ۱۸ ساله به سه نفر حیات دوباره بخشید  

      نصر: مدیر روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی آذربایجان‌غربی گفت: ششمین مورد اهدای عضو در استان با اهدای اعضای بدن جوان ۱۸ ساله مرگ مغزی شده خویی به ثبت رسید.

    98 مهر 10 13:14

تگ های مرتبط

پژوهشیار