نمایش 1 تا 2 از 2
  •   بازآرایی «شاخص‌های عدالت جنسیتی» در معاونت امور زنان و خانواده  

      نصر: معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تکلیف معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برای تدوین، رصد و پیگیری اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی، گفت: معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در حال بازآرایی شاخص‌های عدالت جنسیتی تدوین شده در دولت قبل است و گزارش آن به تناسب پیشرفت ارائه خواهد شد.

    01 فروردین 27 13:44

تگ های مرتبط

پژوهشیار