نمایش 1 تا 1 از 1
  • معاون سازمان منابع طبیعی کشور:
      امنیت اقتصادی و سیاسی بدون توجه به منابع طبیعی امکان‌پذیر نیست  

      نصر، معاون امور جنگل‌های سازمان مراتع، جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور گفت: امروز بر کسی پوشیده نیست که اگر در سرزمین به دنبال امنیت زیستی، غذایی، اقتصادی، سیاسی و ملی هستیم بدون توجه به منابع طبیعی به عنوان بستر حیات و فعالیت ما امکان پذیر نیست.

    02 دی 04 14:02

تگ های مرتبط

پژوهشیار