نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی آذربایجان شرقی :
      اشتغال پایدار اولویت انجمن حمایت از زندانیان است  

      نصر: مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی آذربایجان شرقی گفت: ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری و اشتغال پایدار اولویت انجمن حمایت از زندانیان در سالجاری است.

    98 اردیبهشت 02 15:40

تگ های مرتبط

پژوهشیار