نمایش 1 تا 1 از 1
  • ترجمه/
      آیا شهر فردا متحرک خواهد بود؟  

      نصر: در حالی که برنامه ریزی شهری با چالش مضاعف سازگاری با کاربری های جدید در عین سادگی مقابله می‌کند، به نظر می‌رسد معماری متحرک می‌تواند پاسخ جالبی به این چالش ارائه دهد که اقتصاد چرخشی و تاب آوری شهرها، رمزگشایی از پتانسیل این معماری در بافت پایدار شهرهای ما را شامل می‌شود.

    01 دی 11 16:44

تگ های مرتبط

پژوهشیار