نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی عنوان کرد:
      آموزشهای پایه و افزایش آگاهی عمومی راهکاری نوین و موثر برای حفظ محیط زیست  

      نصر: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: در شرایط فعلی کشور که عمده تصمیمات برنامه ریزان کشور محیط زیست و عوامل اصلی آن را تحت تاثیر قرار میدهد افزایش آگاهی خصوصا در سطح افراد موثر در تصمیم گیری و تصمیم سازی راهکاری نوین و موثر برای حفظ محیط زیست بر روی ورقه ایران است.

    00 مرداد 25 19:34

تگ های مرتبط

پژوهشیار