نمایش 1 تا 1 از 1
  • به دلیل جلوگیری از تجمع رانندگان؛
      مرکز اعلام بار اردبیل تعطیل شد  

      نصر: معاون راهداری اردبیل گفت: با هدف کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاستن از میزان تجمعات، مرکز اعلام بار اردبیل تعطیل شد.

    98 اسفند 10 14:45

تگ های مرتبط

پژوهشیار