نمایش 1 تا 1 از 1
  • یادداشت/
      مبانی سیاست دینی و اخلاق انسانی در اسکندرنامه نظامی گنجه ای  

      نصر: بسياری از آثار كلاسيك را نبايد صرفا از ديدگاه ادبی نگريست. اين آثار، گذشته از وجوه ادبی و زيبايی‌شناختی، مملو از انديشه‌هایی است كه جز با تكيه بر نظريه‌های دقيق و روش‌های جديد قابل كشف نیستند. اسكندرنامه نظامی را نيز بايد در زمره‌ همين آثار دسته‌بندی كرد و آن را همچون شاهنامه فردوسی، اثری ملی قلمداد نمود.

    98 دی 02 10:44

تگ های مرتبط

پژوهشیار