نمایش 1 تا 1 از 1
  •   چرا شخصیت حضرت معصومه (س) به خوبی تبیین نشده است؟  

      نصر: یک استاد حوزه علمیه با اشاره اینکه حضرت معصومه(س) الگوی عفت و حیا و همچنین علم‌آموزی است، گفت: اگر امروز ریزشی در دختران این سرزمین دیده می‌شود به خاطر عدم معرفی الگوهای شاخص دینی همچون حضرت معصومه(س) از سوی خانواده‌ها و همچنین کوتاهی مدارس در امر آموزش و الگوگیری از این شخصیت‌ها است. در این میان نباید از نقش صدا و سیما هم در تبیین شخصیت‌های دینی غافل شد.

    02 اردیبهشت 31 15:58

تگ های مرتبط

پژوهشیار