نمایش 1 تا 1 از 1
  • رئیس جمهور در دیدار ماهاتیر محمد/
      مسلمانان باید نسبت به هم احساس مسئولیت داشته باشند  

      نصر: رئیس جمهور با بیان اینکه مسلمانان همه از یک خانواده هستند و باید نسبت به هم احساس مسئولیت داشته باشند، گفت: همکاری کشورهای مسلمان برای مقابله با فشار قدرتهای بزرگ ضروری است.

    98 آذر 27 17:30

تگ های مرتبط

پژوهشیار