نمایش 1 تا 3 از 3
  • در فصل زادآوری حیوانات/
      خودروها وارد طبیعت نشوند  

      نصر: رئیس حوزه اتومبیل رانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی گفت: بارها اعلام شده است که در فصل زادآوری محیط زیست خودرو ها به طبیعت نروند و بدون مجوز وارد مناطق 4 گانه طبیعت نشوند چراکه در این مواقع حتی صدا هم مشکل ساز است که متاسفانه گاهی اوقات رعایت نمی شود.

    01 خرداد 06 16:36

تگ های مرتبط

پژوهشیار