نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش نصر از بررسی پروژه پل معلق در صحن علنی شورا اسلامی کلانشهر تبریز؛
      پل معلق ائل کورپوسو؛ رویا یا واقعیت  

      نصر: اتصال شهرک مرزداران به پارک شمیم پایداری با پل معلق پیاده محور با عنوان "ائل کورپوسو، El kurpusu" پروژه ای که مراحل طراحی آن پایان یافته است و اکنون جزئیات آن در صحن علنی شورای اسلامی بررسی می شود.

    98 دی 29 10:42

تگ های مرتبط

پژوهشیار