نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیر صنایع و انتقال فناوری‌های پیشرفته سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد:
      ایجاد ۷۳۴ فرصت شغلی در ارس  

      نصر: مدیر صنایع و انتقال فناوری‌های پیشرفته سازمان منطقه آزاد ارس گفت: ۷۳۴ فرصت شغلی در حوزه پوشاک در منطقه ایجاد شده است.

    99 فروردین 04 14:45

تگ های مرتبط

پژوهشیار