نمایش 1 تا 1 از 1
  • به عنوان اولین موسسه آموزش عالی صورت گرفت؛
      استفاده از لباس آکادمیک در موسسه چرخ نیلوفری آذربایجان  

      نصر: به عنوان نخستین مرکز آموزش عالی کشور و برای نخستین بار در بین موسسات آموزش عالی و دانشگاه های کشور، کلیه دانشجویان، استادان و کارکنان موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان از بدو تاسیس در محیط علمی-پژوهشی از لباس آکادمیک (روپوش سفید) استفاده می کنند.

    02 بهمن 01 11:52

تگ های مرتبط

پژوهشیار