نمایش 1 تا 1 از 1
  • ویدیو/
      فیلم | چرا فیلترینگ کارساز نیست؟  

      ذری جهرمی وزیر ارتباطات: وقتی قانونی بذاری یا حکمی بکنید که درباره یک چیزی که مردم بصورت انبوه استفاده می‌کنند ،معلوم است که در برابرش می ایستند.بعد از فیلترشکن استفاده می‌کنند و یعنی همان مقررات صحیح را هم جلویش می ایستند.برخی می‌گویند همان فیلترشکن را هم ببندید! به ازای تمام شیوه‌های محدود سازی روش هست برای دور زدن فیلترینگ‌ چرا که تقاضا (۳۰میلیون‌نفر) آنقدر زیاد است که به ازای آن باید لشکری داشت تا بتوان مدام روش‌های دور زدن را محدود کرد

    99 شهریور 19 10:00

تگ های مرتبط

پژوهشیار