نمایش 1 تا 1 از 1
  • تبریزیم (2) /
      آجودان باشی کوچه سی تبریز کجاست؟  

      نصر: در خیابان ششگلان مقابل داش دربند و کمی بالاتر از آن نرسیده به مسجد سیدحسین آقا ششگلانی کوچه ای است شمالی-جنوبی که سمت جنوبی آن می رسد به چای کنار یا خیابان فارابی و این کوچه به نام آجودان باشی نام گذاری شده است.

    99 آبان 25 07:43

تگ های مرتبط

پژوهشیار