گزارش تصویری/

تصاویر | نابسانی در پیاده راه تربیت تبریز

تصاویر | نابسانی در پیاده راه تربیت تبریز

نصر: پیاده راه تبریز در هسته مرکزی این کهن شهر یکی از اصلی ترین معابر تردد گردشگران در فصل بهار و تابستان به شمار می رود؛ متاسفانه با وجود قرار گرفتن در فصل گردشگر پذیر این شهر عملیات گسترده عمرانی وضعیت آن را نابسمان کرده است. علملیاتی که می شد در سایر فصول انجام داد.

1402/03/10 - 18:56 - 93547
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار