گزارش تصویری/

تصاویر | احیای میدانی خاص در قلب تبریز

تصاویر | احیای میدانی خاص در قلب تبریز

نصر: شهرداری منطقه هشت تبریز در اقدامی ارزشمند عملیات بهسازی و ساماندهی پروژه بزرگ میدان شهید بهشتی تبریز [ چهارراه منصور] را در حال انجام دارد. عکس ها از فروغ محمدزاده

1402/03/06 - 11:42 - 93221
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار