پیشخوان مطبوعات آذربایجان شرقی/

مطبوعات 19 فروردین ماه 1402 تبریز

مطبوعات 19 فروردین ماه 1402 تبریز

1402/01/19 - 09:27 - 90049
دانلود


ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   ؟   11 ماه پیش  

سه ماه پیش وقتی مرغها روی دست مرغداران مانده بود مردم بیشتر از نیازشان خریدند تا مرغداران و کشتارگاهها ضرر نکنند و حالا مرغداران و کشتارگاهها در ماه رمضان مردم را درحسرت مرغ گذاشته اند!
رحم ایلین رحمه قالار!
پژوهشیار