گزارش تصویری/

تصاویر | آخرین تمرین تراکتور در سال ۱۴۰۱

تصاویر | آخرین تمرین تراکتور در سال ۱۴۰۱

نصر: تمرین شاگردان پاکو خمز از ساعت 10:30 شنبه 27 اسفندماه در مجموعه اختصاصی باشگاه برگزار شد.

1401/12/28 - 09:36 - 89177
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار