گزارش تصویری/

تصاویر | بازدید از کتابخانه بزرگ مرکز خلیفه گری ارامنه آذربایجان

تصاویر | بازدید از کتابخانه بزرگ مرکز خلیفه گری ارامنه آذربایجان

نصر: کتابخانه مرکز خلیفه گری ارامنه آذربایجان با وجود هزار نسخه از کتاب های ارزشمند و قدیمی مسیحیان، بزرگ ترین محل جمع آوری اسناد و کتب ارامنه در ایران می باشد.

1401/12/23 - 17:07 - 88910
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار