گزارش تصویری/

تصاویر | خودروهای آسیب دیده در زلزله ترکیه

تصاویر | خودروهای آسیب دیده در زلزله ترکیه

نصر: خودروهای آسیب دیده در زلزله قهرمانمراش که توسط نیروهای امنیتی به پارکینگ منتقل شده اند به صاحبان یا بستگان درجه یک آنها تحویل داده می شود.

1401/12/10 - 09:48 - 88113
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار