گزارش تصویری/

تصاویر | مصاحبه نصر با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

تصاویر | مصاحبه نصر با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

نصر: سردبیر و خبرنگاران سرویس اجتماعی نصر با حضور در دفتر مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در خصوص آخرین وضعیت مرکز دفن پسماند شهری و اقدامات این مدیریت با حبیبه هراتی مدیر عامل این سازمان مصاحبه کردند.

1401/09/14 - 13:20 - 82288
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار