گزارش تصویری/

تصاویر | بازدید خبرنگاران نصر از بیمارستان رازی

تصاویر | بازدید خبرنگاران نصر از بیمارستان رازی

نصر: مدیر مسئول و خبرنگاران آژانس خبری تحلیلی نصر به منظور ارزیابی وضعیت از بیمارستان اعصاب و روان رازی تبریز به همراه رئیس این بیمارستان بازدید کردند.

1401/05/12 - 09:08 - 70324
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار