گزارش تصویری/

تصاویر | خانه تاریخی قدکی

تصاویر | خانه تاریخی قدکی

نصر: در روزگاران پایانی پادشاهی زندیان، والی شهر تبریز کسی بود به نام اعتمادالدوله. او دستور داد در محله‌ی مقصودیه‌ی شهر، خانه‌ای باشکوه بسازند. پایان ساخت خانه‌ی والی، همزمان با برافتادن زندیان و بر سر کار آمدن قاجاریه بود. آن خانه اکنون به نام «خانه‌ی قدکی» شناخته می‌شود. خانه‌ی قدکی چند زمانی قورخانه، یا همان اسلحه‌خانه بود.

1401/05/07 - 21:35 - 69861
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار