تصاویر| دکتر مقصود فراستخواه میهمان نشست پنجم «مسیر توسعه»

تصاویر| دکتر مقصود فراستخواه میهمان نشست پنجم «مسیر توسعه»

نصر: پنجمین نشست تحلیلی «مسیر توسعه » با حضور دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه تهران در تحریریه نصر برگزار شد.

1401/05/03 - 10:53 - 69445
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار