گزارش تصویری/

تصاویر | خانه تاریخی کمپانی تبریز

تصاویر | خانه تاریخی کمپانی تبریز

نصر: بنای خانه کمپانی در دوره قاجاریه ساخته شده است.این بنا بصورت اندرونی و بیرونی کار شده است. محوطه حیاط ها بصورت قاب بندی در دور تا دور بنا اجرا شده است. نمای حیاط بیرونی در دوره پهلوی الحاق شده و پایه های آن بصورت قوسی با دوپله بصورت حلزونی در دو طرف بصورت قرنیه اجراشده است.نما دارای گچ بری های بسیار نفیسی با نقوش گل و گیاه می باشد. و یکی از شاخص های معماری این بنا،حوض خانه آن میباشد که دارای نقوش گچ بری بصورت آیینه کاری می باشد.

1401/03/05 - 15:58 - 63849
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار