گزارش تصویری/

تصاویر | کاروانسرای تاریخی گویجه‌بل، کاروانسرای کاندید ثبت جهانی آذربایجان شرقی

تصاویر | کاروانسرای تاریخی گویجه‌بل، کاروانسرای کاندید ثبت جهانی آذربایجان شرقی

نصر: کاروانسرای عظیم شاه عباسی گویجه بل، متعلق به دوره صفویه است که از آن به عنوان کاروانسرای کوهستانی استفاده شده است. از خصوصیات بارز آن بسته بودن بنا و طراحی آن برای مناطق کوهستانی، سردسیر و زمستان های سخت و پربرف است. این کاروانسرای تاریخی درکنار سه کاروانسرای خواجه‌نظر جلفا، جمال آباد میانه و یام مرند، در پرونده ۵۶ کاروانسرای تاریخی کشور برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو قرار گرفته‌ است.

1401/02/31 - 16:11 - 63371
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار