گزارش تصویری/

تصاویر | افزایش وسعت دریاچه ارومیه

تصاویر | افزایش وسعت دریاچه ارومیه

نصر: با افزایش بارندگی ها در ماه های اخیر وسعت دریاچه ارومیه افزایش یافت و نگین آبی آذربایجان نیمه جانی دوباره گرفت.

1400/12/14 - 13:51 - 59902
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار