گزارش تصویری/

تصاویر | بازدید خبرنگاران از دستاوردهای فناورانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تصاویر | بازدید خبرنگاران از دستاوردهای فناورانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نصر: خبرنگاران رسانه های ارتباط جمعی به دعوت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دیدن کردند. خبرنگاران از آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ مراکز رشد و دارویی و پژوهشگاه ربع رشیدی بازدید کردند.

1400/09/24 - 13:21 - 55906
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار