گزارش تصویری/

تصاویر | نبض زندگی در بازار تبریز

تصاویر | نبض زندگی در بازار تبریز

نصر: بازار تاریخی و ثبت جهانی شده تبریز یکی از نمونه های زیبای ضربان نبض زندگی را به نمایش می گذارد. برخی به کسب و کار مشغول اند و برخی دیگر به خرید؛ در کنار همه این تنوع ها یک چیز رنگ یکسانی دارد و آن زندگی است.

1400/09/03 - 15:33 - 54567
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار