تصاویر| تالاب «قوری گول» خشک شد!

تصاویر| تالاب «قوری گول» خشک شد!

نصر: تالاب بین المللی قوری گول در سایه سوءمدیریت دستگاه های مربوطه تقریباً به طور کامل خشک شده است. بر اساس اعلام کارشناسان خشک شدن تالاب بین المللی و حفاظت شده قوری گول به دلیل کمبود آب در منطقه نبوده است و این تالاب زیبا در سایه سوءمدیریت دستگاه های مربوطه در عدم تامین حقابه این تالاب بوده است. این گزارش می افزاید، تامین حقابه تالاب قوری گول از "صبرچای" انجام می شود، در حالی که ارتفاع آب تالاب در اردیبهشت ماه گذشته حتی به 2 متر نیز می رسید و مساحت آن بین 180 الی 200 هکتار را بالغ می گردید اما با عدم تامین حقابه، تالاب بین المللی قوری گول طی تابستان گذشته به طور کامل خشک شد. در این تالاب بیش از 92 گونه پرنده نادر از جمله اردک در خطر انقراض سرسفید و اردک بلوطی زیست می کنند. خشک شدن تالاب، خطر نابودی نیزارهای قوری گول را در پی دارد که یکی از با ارزش ترین اکوسیستم های طبیعی منطقه محسوب می شود. کاهش تراز آبی تالاب بین المللی قوری گول تاثیر مستقیمی در وضعیت زیست گونه های مختلف پرندگان و کوچ آنها از تالاب داشته است.

دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار