گزارش تصویری/

تصاویر | یک ساعت با کرونا در وادی رحمت تبریز

تصاویر | یک ساعت با کرونا در وادی رحمت تبریز

نصر: یک سال و اندی است که از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به کشور می گذرد و طی این مدت یکی از دغدغه هایمان این بوده که خدای ناکرده یکی از عزیزان مان به رحمت خدا نرود تا سروکارمان به شرکت در مراسم عزاداری نیفتد. اما در این مدت کمتر خانواده ایرانی است که به واسطه فوت یکی از اقوام و آشنایان و دوستان حداقل یک بار راهش به آرامستان ها نیافتاده باشد. اینجا پایان خط یک زندگی است. وادی رحمت تبریز این روزها حال و هوای بسیار سنگینی دارد. روزانه بالغ بر 50 فوتی کرونایی و افزایش بی سابقه فوتی ها نسبت به هفته های گذشته. " آذین حقیقی " عکاس نصر خطر شرایط کرونایی را به جان خریده و با حضور در جمع کارکنان آرامستان وادی رحمت تبریز یک ساعتی را با آنان بود تا در روند کار سنگین و دشوارشان قرار گیرد. انتشار این تصاویر اگرچه برای خیلی ها دردآور است ولی هدف از انتشار آنان نه تنها ترساندن بلکه هشداری است که کرونا را جدی بگیریم. با وجود این همه هشدار هستند کسانی که بدون در نظر گرفتن کرونا برای تشییع عزیزان شان ده ها نفری در وادی رحمت حضور پیدا می کنند امری خطرناک که جز آگاهی افراد هیچ ابزاری جلودارشان نیست.

1400/06/23 - 11:30 - 50830
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار