گزارش تصویری/

تصاویر | نذری "کباب" خیرین جوان تبریز

تصاویر | نذری

نصر: خیرین جوان تبریز محرم امسال روزانه برای دو هزار نفر کباب نذری می دهند.

1400/05/25 - 15:09 - 49192
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار