گزارش تصویری/

تصاویر | بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز از تحریریه نصر

تصاویر | بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز از تحریریه نصر

نصر: مصطفی مولوی، مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز به مناسبت روز خبرنگار از تحریریه نصر بازدید کرد.

دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار