گزارش تصویری/

تصاویر | رکوردزنی قویترین بانوی جهان در تبریز

تصاویر | رکوردزنی قویترین بانوی جهان در تبریز

نصر: گیتی موسوی قهرمان ترین زن جهان (ملکه آهنین ) و عزیزخدایار رکورددار جهانی عصر روز گذشته در پارک شمس تبریز به صورت نمادین رکوردهای خود را تکرار کردند.

دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار