گزارش تصویری/

تصاویر | موزه مطبوعات، خانه صلحجو

تصاویر | موزه مطبوعات، خانه صلحجو

نصر: این بنا یکی از خانه های تاریخی موجود در بافت تاریخی شهر تبریز است که مالک اولیه آن آقای ممقانیان (کلکته چی) یکی از تجار معروف چای این شهر بوده است. خانه شامل دو حیاط اندورونی و بیرونی است. ورودی اصلی این بنا از کوچه فرعی منتهی به کوچه کرباسی است که پس از گذر از یک هشتی از طریق دو دالان وارد طنبی بخش اندرونی و حیاط بخش بیرونی می شود. در فاز اول موزه مطبوعات در خانه صلحجو، آثاری به تعداد 28 عدد شامل نشریه و اسناد قاجاری و همچنین ادوات عکسبرداری و دوربین های عکاسی به نمایش درآمده است. فاخرترین آثار از جمله مکاتبات و روزنامه های دوره قاجار از جمله روزنامه حبل المتین، روزنامه صور اسرافیل، شمس و انجمن که در تبریز چاپ شده اند و نقش اساسی در روند پیشرفت انقلاب مشروطه داشتند.

1400/03/24 - 10:09 - 45597
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار