گزارش تصویری/

تصاویر | ما دیده نمی شویم!

تصاویر | ما دیده نمی شویم!

نصر: آلودگی هوا در تبریز باعث ناپدید شدن شهر شد. تبریز با میانگین شاخص 144 در دسته بندی ناسالم قرار گرفت.

1399/09/25 - 09:35 - 33961
دانلودنظرها بسته شده اند

نمایش 0 نظر

پژوهشیار