گزارش تصویری/

تصاویر | هواداران بایدن پیروزی او را جشن می گیرند

تصاویر | هواداران بایدن پیروزی او را جشن می گیرند

نصر: مجموعه تصاویری از جشن و شادمانی مردم ایالت متحده آمریکا که در خیابانها برگذار میکنند.

1399/08/18 - 15:11 - 31438
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار