گزارش تصویری/

تصاویر | نظرات رای دهندگان انتخابات 2020 ایالت متحده آمریکا

تصاویر | نظرات رای دهندگان انتخابات 2020 ایالت متحده آمریکا

نصر: رأی دهندگان نظرات انتخاباتی خود در سال 2020 را به اشتراک می گذارند.

1399/08/06 - 15:30 - 29669
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار