گزارش تصویری/

تصاویر | باغات پسته ایلخچی

تصاویر | باغات پسته ایلخچی

نصر: 0/2 درصد باغهای پسته کشور، معادل حدود یک هزار و ۳۶ هکتار در آذربایجان شرقی است. ارقام تولیدی پسته موجود در استان احمد آقایی، اکبری، کله قوچی، شاه پسند، ریزقزوین، زرند کرمان و سایر ارقام بومی است. باغات پسته ایلخچی یکی از قطب های تولید پسته در استان محسوب می شود.

دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار