گزارش تصویری/

تصاویر | باغات حکم آباد، قطب تولید سبزی و صیفی جات تبریز

تصاویر | باغات حکم آباد، قطب تولید سبزی و صیفی جات تبریز

نصر : در سال های گذشته حجم گسترده ای از باغات تبریز بر اثر سیاست های غلط از بین رفته اند اما در این دوره از مدیریت شهری بر حفظ و احیای باغات تبریز با رویکرد بازگشت به باغ شهر کهن توجه ویژه ای شده و زمین های زراعی حکم آباد از ساخت و ساز و نابودی جان سالم به در برده است . باغات حکم آباد بعنوان یکی از مهمترین منابع تامین سبزی و صیفی جات مردم تبریز بوده و در اشتغال جوانان این منطقه نقش بسزایی دارد. عکس ها از : علی بابایی

1399/07/03 - 16:38 - 27671
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار