گزارش تصویری/

تصاویر | تمرین دیروز تراکتور

تصاویر | تمرین دیروز تراکتور

نصر: تمرین باشگاه تراکتور دیروز (چهارشنبه، 22مرداد ۹۹) با حضور ساکت الهامی سرمربی این باشگاه برگزار شد.

1399/05/23 - 10:30 - 25077
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار