گزارش تصویری/

تصاویر | تولید عسل در دریان میشو

تصاویر | تولید عسل در دریان میشو

نصر: آذربایجان شرقی به لحاظ تعداد کلنی و جمعیت زنبور رتبه اول و به لحاظ تولید عسل رتبه دوم کشور را بعد از آذربایجان غربی به خود اختصاص داده است. این موفقیت در سایه بالا بودن دانش فنی و سطح کیفی زنبورداران استان حاصل شده است. در آذربایجان شرقی، یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۶۷۹ کندوی زنبورعسل وجود دارد و بر اساس آمارگیری پاییز سال ۹۸ از مجموع کندوهای استان، ۸۵ درصد کندوی مدرن (۱۱۷۶۷۸۶) و ۱۵ درصد (۲۱۴۸۹۳) کندوی بومی بوده که مجموعاً حدود ۱۵ هزار و ۲۵ تن عسل در این سال تولید شده است.

دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار