گزارش تصویری/

تصاویر | دسترنج

تصاویر | دسترنج

نصر: گندم را می توان استراتژیک ترین محصول کشاورزی جهان دانست که بخش عمده ارتزاق بشر را به تنهایی بردوش می کشد. کم شدن تولید آن دولت ها را دچار واهمه می کند و ورودش به کشورهای متقاضی همچون سوخت و فرآورده های هسته ای تحریم می شود. از اهمیت گندم، هرچه بگوییم باز هم کم است اما حال این روزهای کشاورزان گندمکار کشور نیز شنیدنی است. عکس ها از : علی تشکری

1399/05/15 - 16:19 - 24623
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار