گزارش تصویری/

تصاویر | کوچه نِشینی

تصاویر | کوچه نِشینی

نصر: شاید اگر بتوانیم چند نسل به عقب برگردیم و در کوچه پس‌کوچه‌های شهر قدم بزنیم، می‌توانستیم افرادی را ببینیم که در پیاده‌رو و جلوی حیاط خانه‌شان نشسته‌اند. هر یک به منظوری. گروهی یا انفرادی. عده‌ای فقط نظاره‌گر عابرانند و در حال هواخوری. عده‌ای مراقب فرزندانشان هستند که در کوچه بازی می‌کنند. بعضی‌ها هم به بهانه گفت و گو با همسایه‌ و هم محله‌ای‌ها. عکس ها از : سارا سیدآبادی - فاطمه روحانی

1399/05/13 - 10:09 - 24417
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار