گزارش تصویری/

تصاویر | المان ها نمادی از فرهنگ و هویت جمعی جامعه

تصاویر | المان ها نمادی از فرهنگ و هویت جمعی جامعه

نصر: در گیرودار زندگی پر دغدغه امروز، در ازدحام این همه بتن و آهن و سیمان، خیابان و اتومبیل و ازدحام که بی‌وقفه بر ما و روحیاتمان تاثیر می‌گذارند. چاره‌ای نیست جز تلطیف فضای زندگی جمعی و دستاویز قرار دادن هنر برای کمی دلپذیر‌شدن محیط زندگی اجتماعی. المان های شهری نه تنها به غنای بصری شهر و فضای زیست اجتماعی ما کمک می‌کنند، بلکه به عنوان نمادها و نشانه‌هایی از فرهنگ و هویت جمعی ما قابل استناد هستند.

1399/04/31 - 17:30 - 23706
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار