وزیر آموزش و پرورش؛

پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا مهرماه پرداخت می شود

 پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا مهرماه پرداخت می شود

نصر: وزیر آموزش و پرورش گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا مهرماه پرداخت می شود و امیدواریم فرهنگیان زیادی تا پایان سال تحصیلی آتی صاحب خانه شوند.

1399/04/28 - 13:19 - 23468
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار