گزارش تصویری/

تصاویر | مجسمه ها و المان های شهری تبریز

تصاویر | مجسمه ها و المان های شهری تبریز

نصر: المان یا نماد شهری، ترکیبی است پیکره وار که در آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی به صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی استفاده میشود و قبل از هر چیز این ترکیب دارای یک نظام هندسی و تعادلی پایدار و زیباست؛ به گونه ای که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را به گونه ای جذب خود کرده و ذهنشان را درگیر می کند و در واقع جزو شاخصه های شهری می گردد، به گونه ای که ذهن با برده شدن نام منطقه ی مذبور ناخودآگاه به دنبال شاخصه ها و ویژگی های خاص آن منطقه، المان مورد نظر را در خود تصویر سازی خواهد کرد. در این گزارش برخی از المان های شهری تبریز را مشاهده می کنید. عکس ها از: امیر حسین نامی

1399/03/31 - 14:30 - 21984
دانلود


ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   Pouya poorhasan   3 ماه پیش  

هر روز میبینیم و از کنارشون رد میشیم هیچ وقت به زیباییشون از این زوایا دقت نکردیم عالیی👌🏻👌🏻
پژوهشیار