گزارش تصویری/

تصاویر | روز طبیعت در سد امند

تصاویر | روز طبیعت در سد امند

نصر: تفرجگاه سیمرغ واقع در پایاب سد امند روز طبیعت مملو از مردمی بود که برای آشتی با طبیعت آمده بودند.

1403/01/14 - 14:47 - 110865
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار